Die noodsaaklikheid van lid bywoning by Algemene Jaarvergaderings

May 20, 2015

Die mediese skemas in Suid Afrika word gereguleer deur die Wet op Mediese Fondse 131 van 1998. Die wet word ge-administreer en toegepas deur die Raad op Mediese Skemas. Die wetgewing maak voorsiening vir oop kommunikasie tussen die lede, Trustees en bestuur om deursigtigheid en verantwoording te bevorder.

Die algemene jaarlikse vergadering is een van die sleutel aktiwiteite ten doel om die interaksie tussen bogenoemde belange groepe te bevorder.

Ek wil graag hiermee, en names die Trustees, u nooi om die Algemene Jaarvergadering by te woon wat plaasvind in die Bell Rosen Gastehuis, Bellville op 20 Junie 2015 om 11:00.
Die inligting ter sake is reeds aan u gestuur via epos of na u posadres, en behoort binnekort afgelewer te word indien u dit nie reeds ontvang het nie.

Die inligting is ook beskikbaar op die webwerf van Selfmed ~uwww.selfmed.co.za/members.aspx#www.selfmed.co.za/members.aspx~

U kan die volgende dokumente aflaai: (Engels)
1. ~uAlgemene Jaarvergaderings-kennisgewing#088858cb62ae26448abd-33ea85d665f890f5ad41f97ea35b20fe.r38.cf3.rackcdn.com/2015%20AGM%20Notice%20of%20meeting.pdf~
2. ~uAlgemene Jaarvergaderings Boekie wat die notule van die 2014 AGV sowel as die Trustee se Jaarlikse verslag, die Auditeurs se verslag en die samevatting van die finansies bevat#088858cb62ae26448abd-33ea85d665f890f5ad41f97ea35b20fe.r38.cf3.rackcdn.com/Selfmed%20AGM%20booklet%202015.pdf~
3. ~uKaart na Bell Rosen Gastehuis, waardie Algemene Jaarvergadering plaas vind#088858cb62ae26448abd-33ea85d665f890f5ad41f97ea35b20fe.r38.cf3.rackcdn.com/Bell%20Rosen%20Road%20Map.jpg~

Enige navrae kan gerig word aan die Dienssentrum op 0860 787372.

As bestuur en personeel van Selfmed wil ek u graag verseker van ons toegewyde fokus op die ontwikkeling van ons verhouding as u gesondheidsorg vennoot, asook ons strewe na die hoogste dienslewering.

Vriendelike Groete

Christo Becker
Hoofbeampte : Selfmed Mediese Skema

Leave a Reply

Your email address will not be published.